นพ.อรรควิชญ์ หาญนวโชค

นพ.อรรควิชญ์ หาญนวโชค หรือ คุณหมอโจ้ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเดินทางประจำคลินิกนักเดินทาง โรงพยาบาลป่าตอง

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2555 : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • พ.ศ. 2561 : วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขวงเวชศาสตร์การเดินทาง) แพทยสภา
 • พ.ศ. 2561 : อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2561 : Certificate in Travel Health TM(CTH®), International Society of Travel Medicine (ISTM)
 • พ.ศ. 2561 : Advance course of Aeromedical Training, CCAT Aeromedical Training™

ด้านวิชาการที่สนใจ

 • โรคจากการขึ้นสู่ที่สูง (Mountain medicine)
 • Wilderness medicine
 • เวชศาสตร์ใต้น้ำ
 • โรคเขตร้อน

ประวัติด้านอื่นๆ

 • นักดำน้ำ PADI Advance diver
 • ประสบการณ์การเดินเขาในที่ต่างๆทั่วโลก เช่น ยอดเขาคิลิมันจาโร ประเทศแทนซาเนีย ยอดเขารินจานี ประเทศอินโดนีเซีย ฯลฯ
 • ประสบการณ์ดูงานที่ Kilimanjaro Christian Medical Center (KCMC), Moshi, Tanzania และ Asahikawa Medical University (AMU), Asahikawa, Japan
 • ประสบการณ์เดินทางทั่วโลกกว่า 44 ประเทศ
 • นักเขียนหนังสือและเว็บไซต์

คุณสามารถทำนัดเพื่อพบขอคำปรึกษาได้ ที่นี่