ขั้นตอนการเข้าใช้บริการคลินิก

ในบทความนี้ จะขอสรุปขั้นตอนการเข้าใช้บริการคลินิก

บรรยากาศหน้าโรงพยาบาล
ทางเข้าโรงพยาบาล
ท่านสามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถสาธารณะ หลังจากนั้นให้ท่านเดินทางเข้าสู่อาคารหลัก
เมื่อท่านมาถึงทางเข้าอาคารหลัก ท่านจะเห็นเคาท์เตอร์ หมายเลข 1 หลังจากนั้นให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า “ท่านจะมาพบ Travel Clinic”
ถ้าท่านทำนัดออนไลน์มา ขอให้ท่านยื่นเอกสารจากอีเมล์แก่เจ้าหน้าที่
หลังจากนั้นท่านจะได้รับ บัตรสีชมพู เขียนว่า “Travel Clinic”
หลังจากนั้น ท่านเดินเข้าไปภายในอาคาร ยังเคาท์เตอร์หมายเลข 2 เพื่อทำบัตรผู้ป่วยของโรงพยาบาล
ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้ใช้บริการ
หลังจากนั้น ท่านไปสู่จุดซักประวัติ เพื่อทำการวัดความดัน ชีพจร และซักประวัติพื้นฐานโดยพยาบาลวิชาชีพ
หลังจากนั้น ท่านเดินเข้าสู่อาคารโรงพยาบาลด้านข้างจะเป็นที่ตั้งของคลินิก
บรรยากาศด้านหน้าห้องตรวจ

If you have any question or need help, please contact to our email [email protected]