การป้องกันมาลาเรีย

คลินิกนักเดินทางโรงพยาบาลป่าตอง ให้บริการเรื่องคำปรึกษาการป้องกันมาลาเรียทั้งชนิดที่รับประทานยาหรือไม่รับประทานยา ให้ข้อแนะนำเรื่องความเสี่ยงของการติดเชื้อ พื้นที่เสี่ยงในการติดเชื้อ รวมถึงสถานการณ์อัพเดทล่าสุด

ยาป้องกันมาลาเรียที่ใช้โรงพยาบาลป่าตอง

  • Doxycycline
  • Mefoquine