ยินดีต้อนรับ

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางโรงพยาบาลป่าตอง

ให้คำแนะนำก่อนและหลังเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว บริการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านโรค แนะนำวิธีการป้องกันโรคที่เกิดจากการเดินทาง โรคที่เกิดจากขึ้นภูเขาสูง โรคที่เกิดจากการดำน้ำ รวมถึงรักษาโรคติดเชื้อหลังจากการเดินทาง

บริการที่ครบวงจรทางด้านเวชศาสตร์การเดินทาง

เพื่อนักเดินทางไทยจะมีสุขภาพที่แข็งตลอดก่อนและหลังการเดินทาง

บริการให้คำปรึกษาก่อนเดินทาง

การเสริมสร้างภูมิต้านทานด้วยวัคซีน

การทานยาเพื่อป้องกันมาลาเรีย

ให้คำปรึกษาผู้ที่เดินทางไปภูเขาสูง

การวินิจฉัยและรักษาโรคท้องร่วงในนักเดินทาง

บริการตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฎิบัติการ

การป้องกันจากโรคพิษสุนัขบ้า

ให้คำปรึกษาและรักษาโรคติดเชื้อเขตร้อน

ทำไมเราถึงควรพบแพทย์ก่อนที่จะเดินทาง!

แพทย์ด้านเวชศาสตร์การเดินทาง เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ และโรคติดเชื้อประจำถิ่น ในทุกๆมุมบนโลกใบนี้ แพทย์จะให้คำปรึกษารวมถึงวิธีการป้องกันปัญหาทางสุขภาพที่จะเกิดขึ้นได้กับนักเดินทางคนนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเดินทางที่มีปัญหาเดิมทางสุขภาพเดิม

พบกับแพทย์ของเรา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำคลินิกนักเดินทาง โรงพยาบาลป่าตอง

นายแพทย์อรรควิชญ์ หาญนวโชค

วุฒิบัตรความรู้ความชำนาญประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การเดินทาง) ปริญญาโทอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ด้านสุขภาพในนักเดินทาง (Certificate in Travel Health™)

บทความล่าสุด

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเดินทางเขียนโดยแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเดินทาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่

โรงพยาบาลป่าตอง 57 ถนนไสน้ำเย็น ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

เบอร์โทรศัพท์

Tel. 076-342 633-4 | Fax. 076-340 617

อีเมล์

[email protected]